post:

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี วันพุธที่ 8 พฤษจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 เพื่อหารือและแนวทางการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น