post:

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

พิธีรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี สถานศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้จัดพิธีรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ณ ห้องประชุมอาคารกุลธิดา วู๊ด โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น