post:

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐

นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น ๒ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔ เพื่อพิจารณา การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น