post:

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560

พิธีอำลาชีวิตราชการสำหรับผู้เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๐

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี จัดพิธีอำลาชีวิตราชการสำหรับผู้เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๐   ด้วยการร่วมแสดงมุทิตาคารวะ   เมื่อวันที่ ๒๗  กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมต้าหลัว โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ราชบุรี ในโอกาสนี้ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงาน พร้อมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ นายประเทือง ทรัพย์เกิด ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ที่ไม่เพียงปฏิบัติราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ แต่ยังได้สร้างสมคุณงามความดีไว้ให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี สำหรับผู้เกษียณอายุก็ได้กล่าวแสดงความรู้สึกและความประทับใจระหว่างการปฏิบัติงาน  พร้อมกล่าวคำอำลา  ภาพกิจกรรม 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น