post:

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560

โครงการอาชีวศึกษาราชบุรีรวมใจขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

โครงการอาชีวศึกษาราชบุรีรวมใจขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษาอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2560 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดราชบุรี ดูภาพกิจกรรม 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น