post:

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการระหว่าง วันที่ี 22-23 กันยายน 2560 ณ โรงแรม ณ เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560เวลา 9.00 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่าน มล.ปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุมท่านเลขาธิการ ก.ค.ศ. นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ท่านศึกษาธิการภาค 4 นายพิธาน พื้นทอง ท่านรองศึกษาธิการภาค 4 นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี นายประเทือง ทรัพย์เกิดท่านรองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ และคณะให้การต้อนรับ ..( ภาพวันที่ 22 ) ( ภาพวันที่ 23 )

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น