post:

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูล

นายประเทือง ทรัพย์เกิด ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ชั้น 7

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น