post:

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การประชุมการน้อมนำพระราชกระแสฯ

การประชุมการน้อมนำพระราชกระแสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่อง การศึกษาและการสร้างคนดีมีคุณธรรมไปขับเคลื่อนการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมสู่สถานศึกษาทุกแห่ง ในโรงเรียนพื้นที่อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 4 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวัดเพลง โดยมีนายสายชล จันทร์เพ็ญ นายอำเภอวัดเพลง เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในอำเภอวัดเพลงเข้าร่วมประชุม

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น