post:

วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ส่งมอบ โรงเรียนสังกัดเอกชนให้ ศธจ

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 พร้อมคณะผู้บริหาร และครูในสังกัดโรงเรียนเอกชน ได้ส่งมอบการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนให้ นายประเทือง เกิดทรัพย์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นผู้รับมอบ ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น