post:

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ยินดีต้อนรับ นายประเทือง ทรัพย์เกิด ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี มาปฏิบัติหน้าที่ ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ภาพกิจกรรม 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น