post:

วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 5/2560

ประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 5/2560 เรื่องการน้อมนำแนวพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ใช้ในการจัดการศึกษาโดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงคณารักษ์ ชั้น 2 สำนักศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรมไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น